Επιλέξτε Πληροφόρηση

Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο για τις δημόσιες συγκοινωνίες και τις κυκλοφοριακές συνθήκες ή σχεδιάστε το ταξίδι σας χρησιμοποιώντας συνδυασμένα μέσα μεταφοράς

Χρόνοι άφιξης

Πληροφορίες σχετικά με τους εκτιμώμενους χρόνους άφιξης οχημάτων σε στάσεις.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κυκλοφοριακή ενημέρωση

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τα τρέχοντα κυκλοφοριακά συμβάντα, την ταχύτητα κίνησης οχημάτων και τις συνθήκες κυκλοφοριακής ροής.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πληροφορίες γραμμών

Πληροφορίες πληροφορίες γραμμών και δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς του Δήμου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σχεδιασμός ταξιδιού

Σχεδιασμός ταξιδιού εντός πόλης με συνδυασμένα μέσα μεταφοράς.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ