Κυκλοφοριακή ενημέρωση

Τα κυκλοφοριακά δεδομένα παρουσιάζονται με χρωματισμούς και εικονίδια στο χάρτη και υπολογίζονται κάθε πέντε λεπτά. Τα δεδομένα συλλέγονται από μετρητές κυκλοφορίας που βρίσκονται στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ρόδου.

Συμβάντα: 0

Συνθήκες ταχύτητας οχημάτων

Ταχύτητα (χλμ/ώρα)

0 ... 20

20 ... 50

50 ... 90

> 90

Συνθήκες κυκλοφοριακής ροής

Κυκλοφοριακή ροή (οχήμ/ώρα)

0 ... 500

500 ... 1000

1000 ... 1500

> 1500